Lid worden 
 geeft de gehandicapte sporters sportief de ruimte
 
Clubblad
Bestuur
Sport Fryslan
Facebook
Over ons

De gehandicapten sportvereniging "Door Ontspanning Valide" (D.O.V.) werd in 1958, op initiatief van de Bond voor Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers (B.N.M.O.), opgericht.
D.O.V. heeft momenteel ca. 300 leden. D.O.V. heeft twaalf sportafdelingen. Onze vereniging heeft een eigen clubhuis, met daar tegenaan gebouwd een sportzaal. De accommodatie is gevestigd aan het Kalverdijkje 77-b (achter het zwembad Kalverdijkje), te Leeuwarden. Er worden maandelijks bingo- en muziekavonden verzorgd. Ook hebben we een eigen clubblad "De Schakel". Het clubblad verschijnt 4 keer per jaar en bevat nieuws van alle sportafdelingen. 

Alle activiteiten zijn natuurlijk erg kostbaar. De D.O.V. leden betalen uiteraard contributie, maar hiervan kunnen de kosten niet betaald worden. D.O.V. heeft door middel van acties  een groot aantal donateurs geworven. Verder organiseert een collectecomité, waarin ook D.O.V. leden zitting hebben, de jaarlijkse collecte van het Nationaal Fonds Sport Gehandicapten. Dit fonds verleent subsidies voor de aanschaf van sportmaterialen en aanpassingen van accommodaties.  
AGENDA
SEP
03
competitie tafeltennis
3-9-20182e team thuis 10-9-2018 1e team thuis
aanvang wedstrijden 19:30 uur.

u mag uw team aanmoedigen.
waar clubhuis van D.O.V.

SEP
08
clubkampioenschappen tafeltennis
op 8 september wordt er in de kantine gestreden om de club kampioen te worden van D.O.V.
wie wordt club kampioen van D.O.V.
Weer Dennis of toch Herman of Melle.

Komt dat zien en moedig uw favoriet aan.

NIEUWS
DEC
15
Grote Clubactie 2018
Grote clubactie 2018.
D.O.V. heeft ook in 2018 meegedaan met de grote clubactie.
 
de opbrengst van de actie 2018 wordt dan bekend gemaakt.

Heeft u loten gekocht? en heeft u prijs.laat dit dan even weten


MEI
16
2e algemene ledenevergadering
woensdag 16 mei 2018 is er een 2e algemene ledenvergadering. dit in verband met de contributie verhoging.
Kom woensdag 16 mei 2018 om 19.30 naar het clubhuis en geef uw stem over de voorgenomen verhoging.

Om de kwaliteit van sporten te kunnen handhaven zijn wij genoodzaakt om de contributie te verhogen naar €8,00 per maand.

Agenda:
1. opening door de voorzitter
2. controle kas commissie
3. nieuw lid voor de kas commissie.
4.Verhoging contributie.
5. Stemming.
6. Rondvraag
7. Einde.

Het bestuur.

BLOG
Onze sponsoren