Lid worden 
 geeft de gehandicapte sporters sportief de ruimte
 
Clubblad
Bestuur
Sport Fryslan
Facebook
Grote clubactie 2018 : aantal verkochte loten = 90
 
Over ons

De gehandicapten sportvereniging "Door Ontspanning Valide" (D.O.V.) werd in 1958, op initiatief van de Bond voor Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers (B.N.M.O.), opgericht.
D.O.V. heeft momenteel ca. 300 leden. D.O.V. heeft twaalf sportafdelingen. Onze vereniging heeft een eigen clubhuis, met daar tegenaan gebouwd een sportzaal. De accommodatie is gevestigd aan het Kalverdijkje 77-b (achter het zwembad Kalverdijkje), te Leeuwarden. Er worden maandelijks bingo- en muziekavonden verzorgd. Ook hebben we een eigen clubblad "De Schakel". Het clubblad verschijnt 4 keer per jaar en bevat nieuws van alle sportafdelingen. 

Alle activiteiten zijn natuurlijk erg kostbaar. De D.O.V. leden betalen uiteraard contributie, maar hiervan kunnen de kosten niet betaald worden. D.O.V. heeft door middel van acties  een groot aantal donateurs geworven. Verder organiseert een collectecomité, waarin ook D.O.V. leden zitting hebben, de jaarlijkse collecte van het Nationaal Fonds Sport Gehandicapten. Dit fonds verleent subsidies voor de aanschaf van sportmaterialen en aanpassingen van accommodaties.  
AGENDA
SEP
11
Grote Clubactie 2018
op 15 september begint de grote club actie 2018 STEUN ONZE VERENIGING EN KOOP LOTEN (open onderstaand bericht door te klikken.)
Vanaf 15 september 2018 kunt u loten kopen via de website van D.O.V.
U koopt 1 of meerdere loten voor € 3,00 per lot en hiervan gaat € 2,40 direct naar de kas van D.O.V.      http://clubactie.nl/actie/DOVLeeuwarden2018 
klik op de link om loten te kopen .

U kunt ook loten kopen aan de bar van D.O.V. Dit kan op maandagavond, woensdagavond en donderdagavond. U rekent direct €3,00 per lot af en u krijgt direct een lot met lotnummer en op 13 december 2018 weet u of u een mooie prijs hebt gewonnen.

NIEUWS
MEI
16
2e algemene ledenevergadering
woensdag 16 mei 2018 is er een 2e algemene ledenvergadering. dit in verband met de contributie verhoging.
Kom woensdag 16 mei 2018 om 19.30 naar het clubhuis en geef uw stem over de voorgenomen verhoging.

Om de kwaliteit van sporten te kunnen handhaven zijn wij genoodzaakt om de contributie te verhogen naar €8,00 per maand.

Agenda:
1. opening door de voorzitter
2. controle kas commissie
3. nieuw lid voor de kas commissie.
4.Verhoging contributie.
5. Stemming.
6. Rondvraag
7. Einde.

Het bestuur.

APR
01
Collecte fonds sport gehandicapten
van 1 tot en met 7 april is er weer de landelijke collecte voor sporters met een beperking.
D.O.V. is nog steeds op zoek naar collectanten en wijkhoofden voor deze collecte.
wilt u 2 uurtjes per jaar besteden aan deze collecte voor dov geef u dan op; via voorzitter@dovleeuwarden.nl en ik neem zo snel mogelijk contact met u op om af te spreken welke straat of straten u wilt lopen.

Met vriendelijke groet
Jan Kootstra
Voorzitter D.O.V.

BLOG
Onze sponsoren