Lid worden 
 geeft de gehandicapte sporters sportief de ruimte
 
Clubblad
Bestuur
Sport Fryslan
Facebook
Klik hieronder om naar de loten verkoop pagina van D.O.V. te gaan. Klik daarna rechtsboven op steun ons
Grote clubactie 2019

Uitslag grote clubactie 2018 : klik hier voor de uitslag
 
Over ons

De gehandicapten sportvereniging "Door Ontspanning Valide" (D.O.V.) werd in 1958, op initiatief van de Bond voor Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers (B.N.M.O.), opgericht.
D.O.V. heeft momenteel ca. 300 leden. D.O.V. heeft twaalf sportafdelingen. Onze vereniging heeft een eigen clubhuis, met daar tegenaan gebouwd een sportzaal. De accommodatie is gevestigd aan het Kalverdijkje 77-b (achter het zwembad Kalverdijkje), te Leeuwarden. Er worden regelmatig bingo- en muziekavonden verzorgd. Ook hebben we een eigen clubblad "De Schakel". Het clubblad verschijnt 4 keer per jaar en bevat nieuws van alle sportafdelingen. 

Alle activiteiten zijn natuurlijk erg kostbaar. De D.O.V. leden betalen uiteraard contributie, maar hiervan kunnen de kosten niet betaald worden. D.O.V. heeft door middel van acties  een groot aantal donateurs geworven. Verder organiseert een collectecomité, waarin ook D.O.V. leden zitting hebben, de jaarlijkse collecte van het Nationaal Fonds Sport Gehandicapten. Dit fonds verleent subsidies voor de aanschaf van sportmaterialen en aanpassingen van accommodaties.  
AGENDA
JUL
20
Tafeltennis competitie 2019
In oktober 2019 beginnen de wedstrijden weer.
Wilt u eens een competitie wedstrijd meemaken. Kom dan vanaf oktober 2019 vrijblijvend langs in ons clubhuis op maandagavond. (Kalverdijkje 77-b rechts naast sporthal 't Kalverdijkje).

De wedstrijden beginnen om 19.30 uur en eindigen rond 22.30 uur.

De koffie staat klaar.

NIEUWS
JAN
19
Algemene Leden vergadering 2019
Op dinsdag 6 april 2019 algemene ledenvergadering. Agenda volgt.

MEI
16
2e algemene ledenevergadering
woensdag 16 mei 2018 is er een 2e algemene ledenvergadering. dit in verband met de contributie verhoging.
Kom woensdag 16 mei 2018 om 19.30 naar het clubhuis en geef uw stem over de voorgenomen verhoging.

Om de kwaliteit van sporten te kunnen handhaven zijn wij genoodzaakt om de contributie te verhogen naar €8,00 per maand.

Agenda:
1. opening door de voorzitter
2. controle kas commissie
3. nieuw lid voor de kas commissie.
4.Verhoging contributie.
5. Stemming.
6. Rondvraag
7. Einde.

Het bestuur.

BLOG
Onze sponsoren