Lid worden 
 geeft de gehandicapte sporters sportief de ruimte
 
Clubblad
Bestuur
Sport Fryslan
Facebook
Over ons

De gehandicapten sportvereniging "Door Ontspanning Valide" (D.O.V.) werd in 1958, op initiatief van de Bond voor Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers (B.N.M.O.), opgericht.
D.O.V. heeft momenteel ca. 300 leden. D.O.V. heeft twaalf sportafdelingen. Onze vereniging heeft een eigen clubhuis, met daar tegenaan gebouwd een sportzaal. De accommodatie is gevestigd aan het Kalverdijkje 77-b (achter het zwembad Kalverdijkje), te Leeuwarden. Er worden maandelijks bingo- en muziekavonden verzorgd. Ook hebben we een eigen clubblad "De Schakel". Het clubblad verschijnt 4 keer per jaar en bevat nieuws van alle sportafdelingen. 

Alle activiteiten zijn natuurlijk erg kostbaar. De D.O.V. leden betalen uiteraard contributie, maar hiervan kunnen de kosten niet betaald worden. D.O.V. heeft door middel van acties  een groot aantal donateurs geworven. Verder organiseert een collectecomité, waarin ook D.O.V. leden zitting hebben, de jaarlijkse collecte van het Nationaal Fonds Sport Gehandicapten. Dit fonds verleent subsidies voor de aanschaf van sportmaterialen en aanpassingen van accommodaties.  
AGENDA
NIEUWS
MEI
16
2e algemene ledenevergadering
woensdag 16 mei 2018 is er een 2e algemene ledenvergadering. dit in verband met de contributie verhoging.
Kom woensdag 16 mei 2018 om 19.30 naar het clubhuis en geef uw stem over de voorgenomen verhoging.

Om de kwaliteit van sporten te kunnen handhaven zijn wij genoodzaakt om de contributie te verhogen naar €8,00 per maand.

Agenda:
1. opening door de voorzitter
2. controle kas commissie
3. nieuw lid voor de kas commissie.
4.Verhoging contributie.
5. Stemming.
6. Rondvraag
7. Einde.

Het bestuur.

APR
01
Collecte fonds sport gehandicapten
van 1 tot en met 7 april is er weer de landelijke collecte voor sporters met een beperking.
D.O.V. is nog steeds op zoek naar collectanten en wijkhoofden voor deze collecte.
wilt u 2 uurtjes per jaar besteden aan deze collecte voor dov geef u dan op; via voorzitter@dovleeuwarden.nl en ik neem zo snel mogelijk contact met u op om af te spreken welke straat of straten u wilt lopen.

Met vriendelijke groet
Jan Kootstra
Voorzitter D.O.V.

BLOG
APR
16
Kampioen
1e tafeltennisteam na zenuwslopende wedstrijd en wachten toch KAMPIOEN

De tafeltennissers van D.O.V. zijn KAMPIOEN!!!.
Op maandag 16 april speelde DOV zijn laatste wedstrijd tegen Effect 78 uit Ijlst.
We stonden 1 punt voor op Buitenpost die tegelijkertijd in Wolvega speelde tegen Griffioen.

Aan het eind van de avond heeft D.O.V. gewonnen met 6-4 en staan op 62 punten
Buitenpost won ook in Wolvega met 3-7.

Dus ook buitenpost heeft 62 punten.
Maar omdat D.O.V. de onderlinge wedstrijd 2 keer heeft gewonnen is D.O.V. KAMPIOEN.

D.O.V. gefeliciteerd met deze overwinning.


NOV
28
Campagne
Namens de Friese Gemeenten en Sport Fryslân
Namens de Friese Gemeenten en Sport Fryslân hebben de Staat van Creatie en Kr8werk gezamenlijk met Martin Rijpstra (fotograaf) de conceptuele aftrap gedaan voor de campagne om Friese lichamelijk en verstandelijk gehandicapten meer tot sporten te stimuleren. Jan Kootstra, voorzitter en spelend tafeltennisser van DOV, stond donderdagavond 4 augustus letterlijk in de spotlights. Jan is gekozen als één van de boegbeelden van de campagne om de 400 aangepaste sportmogelijkheden binnen Friesland meer aandacht te geven. De campagne gaat 4 september van start en zoomt in op de mogelijkheden tot sporten wanneer je als mens een lichamelijk of verstandelijke beperking hebt. 'Laat je niet beperken' is het credo van van de campagne. Op www.sportfryslan.nl/sportwijzer en vanaf 4 september op www.unieksporten.nl is het gevarieerde en uitgebreide sportaanbod voor sporten met een aanpassing inzichtelijk.        

Onze sponsoren